Göta Älv ur ett helhetsperspektiv

De två vattenkonsulterna Moberg och Andréasson följer tillsammans med fotograf Svensson Göta Älv från källan till Västerhavet. Boken ger ett tänkvärt perspektiv på vatten och författarna lägger stor vikt vid vattnets roll för bygderna som Nordens längsta vattendrag rinner igenom.

Språket är spänstigt och Mikael Svenssons bildspråk håller samman boken på ett förtjänstfullt sätt. Enda radanmärkningen från VA-perspektiv kanska kan vara att vi får lära oss en del om hur vi lånar vatten ur Göta Älv för att bereda dricksvatten, men inget om hur vi renar det vatten som vi lämnar tillbaka.

Tidskriften Cirkulation

Using Format