Vacker bok om Klarälven

Brändstötsbäcken, vad är det?
Det är ett några kilometer långt vattendrag i Härjedalen. Men det är också källan till Klarälven och – vidare mot Västerhavet – Göta älv.

Från fjället Brändstöten, där bäckens källa finns, till Göta älvs utlopp i Göteborg är det 731 kilometer.

En vacker bok, Nordens längsta vattendrag (Votum & Gullers förlag), beskriver detta vattendrag, som går från Härjedalen, in i Norge och ut ur Norge, efterhand byter namn till Trysilelva och senare blir Klarälven. Trion som har gjort denna bok med vackra bilder och en lika faktarik som engagerande och ibland direkt spännande text är Mikael Svensson (foto) och de båda textförfattarna Jan-Olov Moberg och Mats Andréasson.

Priskandidat
För bokens formgivning står Maria Mannberg; hennes arbete bidrar till att boken rimligen är en stark kandidat till ett och annat pris.

Det är inte bara en bok om ett drygt 70 mil långt vattendrag, en bäck som övergår i några älvar, rinner ut i en stor sjö (Vänern), och därefter fortsätter som Göta älv.
Nordens längsta vattendrag berättar också om platser den passerar som väljer att göra en resa utmed vattendraget: Norsk vildmark, värmländsk glesbygd, industriorter, natursköna trakter, och en storstad, Göteborg.

En av de finaste bilderna som Mikael Svensson har tagit visar en plankbit fastspikad på ett par trädstammar inne i Härjedalen. Plankbiten har en inskuren text: Här börjar Göta älv.
Och där börjar verkligen det vattendrag som avvattnar en yta större än Danmark, ett vattendrag som vid utloppet i Göteborg pumpar ut 565 kubikmeter vatten per sekund.

Mats Dahlberg / NWT


Using Format